Cảm ơn bạn đã hoàn thành Khảo sát về người tham gia bữa ăn vào đầu tháng. Dữ liệu chúng tôi thu thập được sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị để phục vụ nhu cầu của bạn tốt hơn.

Chúng tôi có các câu hỏi tiếp theo đối với câu trả lời của bạn. Điều này sẽ giúp chúng tôi cung cấp thêm cho bạn sự trợ giúp về thực phẩm. Vui lòng điền vào bản khảo sát ngắn trước Chủ nhật, ngày 12 tháng 6