Khi cảnh quan xung quanh COVID-19 bắt đầu được cải thiện với việc giảm bớt nhiệm vụ đeo mặt nạ trong toàn khu vực, Thành phố San Jose đã yêu cầu chúng tôi đánh giá lại tình trạng hiện tại của những người tham gia chương trình để đảm bảo rằng những người cần hỗ trợ nhất đều có thể để tiếp tục nhận được sự giúp đỡ.

Vui lòng điền vào bản khảo sát này để cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại về trải nghiệm của bạn với chương trình và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu hiện tại của bạn.

Chúng tôi đánh giá cao thời gian của bạn và mong được tiếp tục phục vụ bạn trong tương lai.